Voor wiePsychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische problemen.  Gesprekken tussen de cliënt en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.

Doel
Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van u even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat u de rest van uw leven gelukkig zult zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat u problemen beter leert hanteren.

 


Klachten en problemen


Wanneer psychotherapie
Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij (langer durende) angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen.

 

U kunt zich bij mij aanmelden voor behandeling van de volgende problemen en klachten:

  • Persoonlijkheidsproblemen
  • Traumatische ervaringen
  • Problemen ten gevolge van geweld of seksueel misbruik
  • Angst- en paniekklachten
  • Problemen in het gevoelsleven
  • Onverwerkte rouw en verlieservaring

Is er bij u sprake van psychotische klachten, verslavingsproblematiek, ernstige depressieve klachten of suïcidaliteit dan kan ik u in mijn praktijk niet helpen. Ook voor autisme problematiek dient u zich bij voorkeur tot een specialist op het gebied van autisme te wenden.