Tarieven


Vergoeding psychotherapie

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

De tarieven voor psychologische behandeling en psychotherapie zijn vastgesteld door het NZa, en worden bepaald op basis van de aan de behandeling bestede tijd (zowel direct cliëntcontact als indirecte tijd) in combinatie met de DSM-V diagnose. Op de website van het NZa kunt u de tarieven vinden voor zowel de basis GGZ  als de gespecialiseerde GGZ.

U krijgt aan het einde van het behandeltraject (in ieder geval na 1 jaar) een factuur die u zelf betaald en daarna kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polis, informeert u bij uw zorgverzekeraar hoeveel dit is, dit varieert tussen de 65% tot 100%. Heeft u een restitutiepolis afgesloten bij uw zorgverzekeraar, dan wordt de behandeling altijd 100% vergoed.

 

Bij vergoeding vanuit de zorgverzekering is altijd een verwijzing door uw huisarts nodig*.

 

Niet-verzekerde zorg (OZP), betaling door derden of zelf betaling

Sommige klachten of aandoeningen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ik zal u hierover informeren indien dit bij u het geval is. U kunt dan van behandeling afzien of deze zelf betalen. Werkgerelateerde problemen zoals burn-out klachten worden bijvoorbeeld niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Wanneer u ervoor kiest de psychotherapie voor eigen rekening te nemen, dan is er geen verwijzing van uw huisarts nodig. Dit geldt ook bij betaling door derden, bijvoorbeeld een werkgever.

Het tarief bedraagt € 100,= per sessie van 45 minuten therapietijd.

 

Annulering van de afspraak

Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur wordt u € 50,- in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Meer informatie

Voor gedetailleerdere informatie over de vergoedingen verwijs ik u naar de cliëntfolder van de LVVP.

 

Privacy regeling
Op de factuur die u indient bij uw zorgverzekeraar staat uw diagnose vermeld. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken. In het systeem van uw verzekeraar blijft dan onvermeld voor welke problemen u in behandeling bent (geweest). Zowel uzelf als uw therapeut dient hiervoor een formulier in te vullen. Het formulier is aanwezig in de praktijk.

 

* In de verwijsbrief van de huisarts moet het volgende vermeld staan:

-uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum

-uw zorgverzekering en polisnummer

-uw BSN-nummer

-verwijzing naar de GBGGZ of de SGGZ

-vermoeden van een DSM-diagnose

-AGB-code van de huisarts

-praktijkstempel + handtekening van de huisarts